विद्यार्थ्यांना यामुळे आपल्या यशात कशी वाढ होणार आहे ते समजले तर ते अधिक साध्य करण्याची शक्यता असते. वर्गामधील दृष्टीकोन आणि मोठ्या ध्येयांमध्ये विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेणे हा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कामामध्ये यश कसे मिळते ते दाखवण्याचा आणि दीर्घकाळामध्ये त्यामुळे आणखी मोठे यश कसे मिळते ते दाखवण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे.
Course Duration in Hours: Approx. 2-3 hours
Skill Level: Beginner
Certificate On Mail: Yes