नियोजन हे एक कौशल्य आहे, जे जीवनाच्या निरनिराळ्या क्षेत्रांमध्ये उपयुक्त ठरल्याचे आढळते. बॅकवर्ड प्लॅन कसा तयार करायचा ते शिकून तुम्ही तुमची वैयक्तिक आणि व्यावसायिक ध्येये कशी परिणामकारकपणे साध्य करू शकता ते चला पाहूयात.

कोर्सविषयी

बॅकवर्ड्स प्लॅनिंगवरील कोर्समध्ये तुमचे स्वागत आहे! या प्रवासाला सुरुवात केल्याबद्दल धन्यवाद. या कोर्सच्या माध्यमातून शिक्षक बॅकवर्ड्स प्लॅनिंगचे उपयुक्त कौशल्य शिकतील आणि ते वर्गामध्ये तसेच जीवनामध्ये वापरण्याच्या मार्गांचा शोध घेतील! प्रभावी शिक्षण अनुभवासाठी, कृपया कोणतेही नोटिफिकेशन स्वीच ऑफ करा, तुम्ही कोर्स घेत असताना काय शिकलात आणि प्रश्न लिहून घेण्यासाठी वहीचा वापर करा.

या कोर्सचे खालील 5 सत्र आहेत :

सत्र 1 – जाणीव होणे : या सत्रामध्ये तुम्ही नियोजनाबद्दल तुमचा सध्याचा दृष्टीकोन काय आहे ते तपासाल

सत्र 2 – कल्पना करणे : या सत्रामध्ये, विविध उदाहरणांच्या माध्यमातून, नियोजन का महत्त्वाचे असते, बॅकवर्ड प्लॅनिंग म्हणजे काय याकडे तुम्ही लक्ष द्याल

आणि बॅकवर्ड प्लॅनिंगची 5 तत्त्वे. नियोजन हे हस्तांतरणीय कौशल्य कसे आहे तेही तुम्ही पाहाल, ते तुम्ही तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यात वापरू शकता तसेच

व्यावसायिक आयुष्य.

सत्र 3 – करणे : या सत्रामध्ये तुम्ही बॅकवर्ड प्लॅनिंगची 5 तत्त्वे वापरून योजना आखण्याचा सराव कराल.

सत्र 4 – सामायिक करणे : या सत्रामध्ये, आपले शिकणे आपण कसे सामायिक करू शकतो याचा आम्ही विचार करू जेणेकरून आमच्या सहकाऱ्यांनाही चांगले नियोजन करण्यासाठी प्रोत्साहन देता येईल.

सत्र 5 – मूल्यमापन : तुम्ही बॅकवर्ड प्लॅनिंगमध्ये काय शिकलात त्याचे तुम्ही मूल्यमापन कराल.


Course Duration in Hours: Approx. 2-3 hours
Skill Level: Beginner
Certificate On Mail: Yes