आपले विद्यार्थी काय शिकत आहेत ते आपल्याला माहित असणे आवश्यक असते, जेणेकरून आपण त्यांना अधिक चांगले शिकवू आणि मदत करू शकतो. हा कोर्स याच कारणासाठी फॉर्मॅटिव्ह असेसमेंट पद्धतीच्या वापराचा शोध घेतो.

कोर्सविषयी

या प्रवासाला सुरुवात केल्याबद्दल धन्यवाद. प्रभावी शिक्षण अनुभवासाठी, कृपया कोणतेही नोटिफिकेशन स्वीच ऑफ करा, तुम्ही कोर्स घेत असताना काय शिकलात आणि प्रश्न लिहून घेण्यासाठी वहीचा वापर करा. शिक्षकांना अनेकदा टर्मच्या अखेरीस मूल्यमापनामध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यामध्ये अंतर आढळून देते आणि विद्यार्थ्यांना एखादी संकल्पना समजलेली नाही हे माहित असते तर हे अंतर भरून काढता आले असते असा ते स्वतःशीच विचार करतात. शिक्षकाने वर्गातील शिकवण्याची पद्धती योग्य वेळेस बदलली असती. फॉर्मॅटिव्ह असेसमेंट्स हे शिक्षकांसाठी असे साधन आहे, जे त्यांच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यामधील अंतर संबोधित करण्यासाठी वर्गात शिकवण्याची पद्धत बदलण्यात, सुधारण्यात किंवा दुरुस्त करण्यात त्यांना मदत करते. हा कोर्स शिक्षकाला फॉर्मॅटिव्ह असेसमेंट्स तयार करण्यात आणि राबवण्यात मदत करेल.

मानके

हा कोर्स खालील मानकांचे पालन करतोकोर्सविषयी

या प्रवासाला सुरुवात केल्याबद्दल धन्यवाद. प्रभावी शिक्षण अनुभवासाठी, कृपया कोणतेही नोटिफिकेशन स्वीच ऑफ करा, तुम्ही कोर्स घेत असताना काय शिकलात आणि प्रश्न लिहून घेण्यासाठी वहीचा वापर करा. शिक्षकांना अनेकदा टर्मच्या अखेरीस मूल्यमापनामध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यामध्ये अंतर आढळून देते आणि विद्यार्थ्यांना एखादी संकल्पना समजलेली नाही हे माहित असते तर हे अंतर भरून काढता आले असते असा ते स्वतःशीच विचार करतात. शिक्षकाने वर्गातील शिकवण्याची पद्धती योग्य वेळेस बदलली असती. फॉर्मॅटिव्ह असेसमेंट्स हे शिक्षकांसाठी असे साधन आहे, जे त्यांच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यामधील अंतर संबोधित करण्यासाठी वर्गात शिकवण्याची पद्धत बदलण्यात, सुधारण्यात किंवा दुरुस्त करण्यात त्यांना मदत करते. हा कोर्स शिक्षकाला फॉर्मॅटिव्ह असेसमेंट्स तयार करण्यात आणि राबवण्यात मदत करेल.

मानके

नेतृत्व म्हणून शिकवणे

P-1 मानके निर्माण करा किंवा प्राप्त करा – विद्यार्थी मोठ्या ध्येयांविरोधात आहेत का हे निश्चित करण्यासाठी अलाईन्ड डायग्नोस्टिक, फॉर्मॅटिव्ह आणि समेटिव्ह मूल्यमापन (पाठपुरावा आणि श्रेणीकरण प्रणाली)

सीईएनटीए

एसए.1.1ए मूल्यमापनाची निरनिराळी उद्दिष्ट्ये समजून घेणे.एसए.1.1बी मूल्यमापनाच्या निरनिराळ्या पद्धती आणि साधने समजून घेणे

एसए.2.1.ए मूल्यमापनाचे उद्दिष्ट आणि वर्गातील सामग्री लक्षात घेऊन मूल्यमापन निवडण्याची/बदलण्याची आणि लागू करण्याची क्षमता

एसए.2.2.ए मूल्यमापनाचे उद्दिष्ट आणि वर्गातील सामग्री लक्षात घेऊन मूल्यमापन तयार करण्याची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची क्षमता.

 


Course Duration in Hours: Approx. 2-3 hours
Skill Level: Beginner
Certificate On Mail: Yes