प्रत्येक विद्यार्थी अद्वितीय असतो. वर्ग हा कोणत्याही भिन्नतेशिवाय एकच प्रणाली आहे असे मानल्यास स्वतंत्र विद्यार्थी आणि त्यांच्या क्षमता, बलस्थाने, शिकण्याच्या रूपरेखा, आवडी आणि व्यक्तिमत्त्वे याकडे दुर्लक्ष होते. हा कोर्स शिक्षकाला हे दर्शवेल की, विद्यार्थ्यांची तयारी, आवडी आणि शिकण्याच्या रूपरेखा विचारात घेणाऱ्या पद्धतींनी विद्यार्थ्यांना कसे शिकवावे.

कोर्सविषयी

या प्रवासाला सुरुवात केल्याबद्दल धन्यवाद. हा कोर्स वर्गातील सूचना या श्रेणीमध्ये मोडतो. विविध संशोधनांमधून असे आढळले आहे की, इछुक आणि सेवेत असलेल्या अशा दोन्ही शिक्षकांच्या विद्यार्थ्यांच्या समस्याप्रधान तसेच अपरिहार्य घडामोडींसारख्या विरुद्ध बाबींकडे पाहण्याच्या दृष्टीमध्ये फरक असतो, त्यामध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थी या दोहोंसाठी सकारात्मक शक्यता प्रदान करते. त्यापुढे, जेव्हा शिक्षक विद्यार्थ्यांमधील भिन्नतेकडे कमतरता म्हणून बघतात, तेव्हा त्यामुळे ते शिकणाऱ्यांच्या शैक्षणिक यशासाठी जबाबदारीचा त्याग करू शकतात. संशोधनांमधून असेही दिसून आले आहे की, शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या आवडीशी स्वतःला जोडून घेऊन पाहतात, तेव्हा अनेकदा विद्यार्थ्यांच्या आवडी या शिक्षकाच्या आवडीमागे पडतात. डिफरन्शिएशन (भेद) हे धोरण किंवा धोरणे नव्हेत. ही शिक्षक वापरत असलेली विचार करण्याची पद्धत आहे, जी ते त्यांच्या वर्गातील प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शिकण्याकडे लक्ष देण्याची खबरदारी घेण्यासाठी वापरतात. डिफरन्शिएशन II हा द्वितीय स्तरावरील कोर्स आहे. या कोर्सच्या माध्यमातून आपण हे समजून घेऊ की आपण आपल्या वर्गातील सर्व मुलांच्या गरजांकडे लक्ष देण्याची गरज असते. आपण आपले पाठ आणि आपल्या वर्गातील भेद स्पष्ट करण्यासाठी असलेली विशेष रणनीती यामध्ये फरक करण्याचे 3 मार्ग शिकणार आहोत.

मानके

हा कोर्स खालील मानकांचे पालन करतो :

  • नेतृत्वाची मानके म्हणून शिकवणे

P-4 स्वतंत्र विद्यार्थ्यांसाठी अद्वितीय शिक्षण रूपरेषेच्या आधारावर (सुरू असलेल्या कामगिरीच्या डाटासह) भिन्न योजना आखते, जेणेकरून सर्व विद्यार्थी …मध्ये सहभागी होतील आणि त्यास आव्हान देतील P-4 स्वतंत्र विद्यार्थ्यांसाठी अद्वितीय शिक्षण रूपरेषेच्या आधारावर (सुरू असलेल्या कामगिरीच्या डाटासह) भिन्न योजना आखते, जेणेकरून सर्व विद्यार्थी …मध्ये सहभागी होतील आणि त्यास आव्हान देतील

  • सीईएनटीए मानके :

a. सीडी.3.3ए : विद्यार्थ्यांच्या निरनिराळ्या गटांसाठी त्यांच्या गरजांनुसार दिलेल्या पाठाची योजना निर्माण करण्याची/बदलण्याची क्षमता.

b. सीडी.4.2बी : शिकण्याच्या गरजांमधील विविधता हाताळण्यासाठी, त्यात सहभागी नसलेल्या विद्यार्थ्यांसह सर्व विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्याची क्षमता.

 


Course Duration in Hours: Approx. 2-3 hours
Skill Level: Beginner
Certificate On Mail: Yes