पाठासाठी नियोजन करणे हा विद्यार्थ्यांना पाठावर प्रावीण्य मिळेल की नाही हे निश्चित करण्याचा सर्वात लवकरचा मार्ग आहे. पद्धतींसाठी नियोजन केल्याने विद्यार्थ्यांनी वर्गातील प्रत्येक मिनिट कसा खर्च करावा हे निश्चित करण्यात शिक्षकांना मदत होते, त्यामुळे वेळ आणि प्रयत्न यांचा कार्यक्षमपणे वापर केला जातो.

कोर्सविषयी

या प्रवासाला सुरुवात केल्याबद्दल धन्यवाद. हा कोर्स नियोजन आणि अंमलबजावणी या श्रेणीमध्ये मोडतो. हा कोर्स तुम्हाला तुम्ही लेसन प्लॅनिंग I कोर्समध्ये तयार करायला शिकलेल्या सामग्री प्रभावीपणे पोहोचवण्याच्या पाठ पद्धती तयार करण्यास शिकवेल.

मानके : हा कोर्स खालील मानकांचे पालन करतो :

नेतृत्व म्हणून शिकवणे :

P-3 काटेकोर, वस्तुनिष्ठ पाठाच्या योजना तयार करते, जेणेकरून वर्गातील उपक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उद्दिष्टांवर प्रावीण्य मिळवता येईल आणि मोठ्या ध्येयांच्या दिशेने प्रगती करता येईल

E-2 विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक सराव (गरज पडल्यास विभेदित पद्धतींनी) सुलभ करते, त्याचे व्यवस्थापन आणि समन्वय करते जेणेकरून विद्यार्थी सहभागी होतील आणि उद्दिष्टांवर प्रावीण्य मिळवण्याची त्यांना संधी मिळेल.

सीईएनटीए

सीडी.3.2ए : शिकण्याचे उद्दिष्ट आणि वर्गाचा संदर्भ विचारात घेऊन पाठ योजना/पाठ्यपुस्तक प्रकरण निर्माण करण्याची क्षमता.


Course Duration in Hours: Approx. 2-3 hours
Skill Level: Beginner
Certificate On Mail: Yes