Skip to main content

प्रमाणपत्र बाबत

प्रमाणपत्र बाबत

by Umesh Kavade -
Number of replies: 2

कोर्स पूर्ण केला आहे..

आता प्रमाणपत्र कसे मिळेल याबाबत माहिती द्या. 

11 words

In reply to Umesh Kavade

Re: प्रमाणपत्र बाबत

by Tushar Tathe -

तुमचे 100 %दाखवते का

4 words

In reply to Tushar Tathe

Re: प्रमाणपत्र बाबत

by Umesh Kavade -

नाही दाखवत आहे सर 

सर्व स्वाध्याय सबमिट केले आहेत 

याबाबत विचारले आहे 

12 words