Skip to main content

प्रशिक्षणअॅप बाबत

प्रशिक्षणअॅप बाबत

by Umesh Kavade -
Number of replies: 0

प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. 

सर्व स्वाध्याय सबमिट केले आहेत. 

तरीही 86% पूर्ण झाले असे दिसत आहे. 

आधी 96 % झाले असे दिसत होते. 

नेमकी अडचण काय आहे हे समजेल का?

30 words