Skip to main content

व्हिडिओ तील प्रश्नांचे उत्तर घेत नसल्याबाबत

व्हिडिओ तील प्रश्नांचे उत्तर घेत नसल्याबाबत

by Mahendra Dhimate -
Number of replies: 1

घटक 7 अध्यापन शास्त्रीय कौशल्य मधील पहिल्या व्हिडिओतील दुसरा प्रश्न स्वीकारला जात नाही.कृपया मार्गदर्शन करावे

15 words

In reply to Mahendra Dhimate

Re: व्हिडिओ तील प्रश्नांचे उत्तर घेत नसल्याबाबत

by Jaysing Khanolkar -

Same problem to me

4 words