Skip to main content

firki app

firki app

by Prachi Thakur -
Number of replies: 0

स्वाध्याय अपलोड झाले पण मूल्यमापन कौशल्य भाग 3 नंतरचे  व्हिडिओ lock दाखवत आहेत .

 एकही व्हिडीओ ओपन होत नाही .....मूल्यमापन कौशल्य भाग 3 हाच व्हिडीओ पुन्हा पुन्हा back होत आहे ,पुढील एकही व्हिडीओ ओपन होत नाही....😒

36 words