Skip to main content

स्वाध्याय सोडूनही प्रशिक्षणाची टक्केवारी वाढत नाही

स्वाध्याय सोडूनही प्रशिक्षणाची टक्केवारी वाढत नाही

by Prakash Ghayal -
Number of replies: 1

स्वाध्याय क्रमांक एक व स्वाध्याय क्रमांक दोन सोडून ॲपवर अपलोड केला आहे परंतु ॲपवरील प्रशिक्षणाची टक्केवारी 80% दाखवते कृपया मार्गदर्शन करावे

21 words

In reply to Prakash Ghayal

Re: स्वाध्याय सोडूनही प्रशिक्षणाची टक्केवारी वाढत नाही

by Ajit Hinge -

स्वाध्याय सोडूनही 36% पूर्ण दाखवत आहे

6 words