Skip to main content

प्रशिक्षण १०० ℅ पूर्ण केलेबाबत

प्रशिक्षण १०० ℅ पूर्ण केलेबाबत

by Ram Chalkapure -
Number of replies: 0

माझे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे, पुढे काय करायचे मार्गदर्शन मिळावे. 

प्रमाणपत्र मिळावे  ही नम्र विनंती. 

15 words