Skip to main content

व्हीडिओ चालत नाही

व्हीडिओ चालत नाही

by Vinod Deshmukh -
Number of replies: 4

व्हीडिओ 3 नंतर पुढील व्हीडिओ ओपन होत नाही व 3 चा व्हीडिओ done म्हणून येत नाही पुन्हा पुन्हा रिपीट होत आहे

21 words

In reply to Vinod Deshmukh

Re: व्हीडिओ चालत नाही

by Ishwar Thakare -

सर    3 रा व्हिडीओ चालु होत नाही.

7 words