Skip to main content

CRC- BRC प्रशिक्षणातील व्हिडिओ खूप वेळा पाहून व त्यातील प्रश्न सोडवून सुध्दा Mark as complete होत नसल्याबद्दल

Re: CRC- BRC प्रशिक्षणातील व्हिडिओ खूप वेळा पाहून व त्यातील प्रश्न सोडवून सुध्दा Mark as complete होत नसल्याबद्दल

by Mantesh Bhimarao Khot -
Number of replies: 0

तीन चार वेळा व्हिडिओ पाहिले तरीही mark as read येत नाही.

काय एका दिवसात दोनच व्हिडिओ पाहता येतात का.

19 words