Skip to main content

फिरकी अॅप घेतले लॉगीन केले पासवर्ड बदलला पण कोर्स दिसत नाही. १्० मार्च२०२३ मार्गदर्शन करा.

फिरकी अॅप घेतले लॉगीन केले पासवर्ड बदलला पण कोर्स दिसत नाही. १्० मार्च२०२३ मार्गदर्शन करा.

by Arun Pawar -
Number of replies: 1

फिरकी appघेतले लॉगीन केले पासवर्ड बदलला पण कोर्स दिसत नाही. १्० मार्च२०२३ मार्गदर्शन करा.

14 words

In reply to Arun Pawar

Re: फिरकी अॅप घेतले लॉगीन केले पासवर्ड बदलला पण कोर्स दिसत नाही. १्० मार्च२०२३ मार्गदर्शन करा.

by Singh Singh -

2 or 3 time  try kele pan open nahi hua madun kahi nahi kele karyashalat  sagale korsh purn kele

19 words